technika sterowania

Seria FlexE12E

Dzięki modułowej budowie sprzętu i oprogramowania oraz konfigurowanemu interfejsowi czujników, jednostki mogą zostać wykorzystane do sterowania różnymi procesami (skręcanie na śruby, łączenie na wcisk, pomiar współczynnika tarcia, pomiar drogi itd.).

AA

Jednostka flexE12 master

 • Autorskie rozwiązanie opracowane przez EST
 • System operacyjny Windows 7 / Windows 10
 • Interfejs Ethernet
 • Interfejs narzędzia Profinet
 • Interfejs urządzenia nadrzędnego Profinet
 • 4 interfejsy USB
 • Zapis danych na dysku SSD

Jednostka flexE12 MSR/Servo
(pomiar-sterowanie-regulacja/serwonapęd)

 • Autorskie rozwiązanie opracowane przez EST
 • Wielowarstwowość
 • Technologia SMD (montaż powierzchniowy)
 • Elementy systemowe o wysokim stopniu scalenia
 • Zintegrowane złącza
 • Do wyboru 1- lub 2-kanałowa, kompaktowa konstrukcja
 • Funkcjonalność master przez zastosowanie większej liczby jednostek MSR/Servo i standardowego komputera przemysłowego PC
 • Montaż w szafie rozdzielczej
 • Wbudowane zasilacze
 • Zintegrowany wzmacniacz serwonapędu
 • Wyświetlacz matrycowy LCD
 • Interfejs Profinet
 • Zintegrowany przełącznik Profinet
 • Wejścia/wyjścia cyfrowe i analogowe oraz 4 interfejsy szeregowe
 • Produkcja z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii wytwarzania