Technologia przetwarzania danych i technologia informacyjna

Technologia przetwarzania danych i technologia informacyjna

FlexPara - flexVisu - flexMIS

Architektury sieciowe dopasowane do wymagań, m.in. ze scentralizowaną parametryzacją, wizualizacją, rejestracją danych dotyczących produkcji i jakości.

Parametryzacja flexPara

System flexPara umożliwia zarządzanie całymi liniami stanowisk produkcyjnych, skonfigurowanymi odpowiednio do wybranej wcześniej technologii łączenia (połączenia śrubowe, łączenie na wcisk, pomiar drogi).

 

W obrębie jednego stanowiska produkcyjnego możliwe jest również łączenie kilku technologii. Programy obsługujące procesy mogą mieć konstrukcję modułową i składać się z poszczególnych funkcji i zestawów. Użytkownik ma wybór spośród wielu dostępnych funkcji sterowania i nadzoru.

 

Możliwa jest również parametryzacja w zależności od typu (np. typ pojazdu i silnika). W przypadku wymiany danych, poza przesyłaniem danych zadanych do układu sterowania, dostępne są: funkcja porównywania, funkcja zabezpieczenia danych oraz zarządzanie danymi systemowymi.

Wizualizacja flexVisu

Wyświetlane wartości rzeczywiste mogą być wybierane za pośrednictwem maski wyboru. Poza tym dostępne są różne sposoby prezentacji (np. duży rozmiar tekstu na wyświetlaczu), umożliwiające wybór sposobu wyświetlania odpowiednio do danego wykorzystania.

 

Przebieg procesu może być przedstawiony jako pojedyncza krzywa lub rodzina krzywych. W celu zilustrowania położenia połączenia śrubowego możliwe jest dołączenie dowolnego obrazu (zdjęcia odpowiedniej części konstrukcyjnej). Status poszczególnych połączeń zostaje zobrazowany poprzez zmianę koloru.

Employee Information System flexMIS

Kolejną dziedziną, w której się specjalizujemy, jest projektowanie i rozwój systemów typu Employee Information System (flexMIS). Z reguły mamy tutaj do czynienia z rozwiązaniami opracowywanymi z uwzględnieniem specyfiki danego klienta i zastosowania. W większości przypadków, poza oprogramowaniem, obejmują one również projektowanie architektury sieciowej oraz dostawę komponentów.

 

Pracownikowi mogą być na przykład prezentowane informacje dotyczące kolejności montażu i miejsc wkręcania śrub oraz komunikaty o statusie. Pracownik może też zgłaszać za pośrednictwem panelu dotykowego problemy dotyczące obróbki i/lub montażu.