technika sterowania

Technika sterowania

Układy sterowania procesami łączenia I WKRĘCANIA

Specjalnie opracowane przez nas jednostki sterujące flexE12_4.0 są wykonane na bazie komputera PC . Między funkcjami procesowymi i pomiarowymi, zintegrowano również funkcje Soft-PLC. Język programowania jest zgodny z międzynarodową normą IEC1131-3. Ze względu na modułową budowę systemów sterowania EST, możliwe jest jednoczesne sterowanie kilkoma różnymi procesami jak skręcanie, łączenie, pomiar siły, pomiar przemieszczenia lub tarcia, za pomocą jednego układu sterowania. Dla centralnego zarządzania danymi, w jednej bazie danych mogą być przechowywane różne programy sterowania i być centralnie zarządzane za pomocą głównego komputera.

Seria

flexE12C

Wersje wykonania między innymi dla architektury systemowej master/slave w obrębie linii montażowych. Sterowanie jedno- lub dwukanałowe w kompaktowej obudowie.

Czytaj więcej

Systemy modułowe

CM + CS

W celu wyposażenia stanowisk pracy służących do sterowania procesami w obrębie linii lub wyspy montażowej możliwe są różne wersje wykonania architektury systemowej master/slave.

Czytaj więcej

Seria

flexE12E

Dzięki modułowej budowie sprzętu i oprogramowania oraz konfigurowanemu interfejsowi czujników, jednostki mogą zostać wykorzystane do sterowania różnymi procesami (skręcanie na śruby, łączenie na wcisk, pomiar współczynnika tarcia, pomiar drogi itd.).

Czytaj więcej