Nasze Realizacje

Przykłady zrealizowanych projektów

Przykłady techologii EST

Kilka przykładów przedstawiających zrealizowane projekty z zastosowaniem technologii firmy EST.

Produkcja silników

W projekcie tym operacja skręcania przeprowadzana jest w 600 punktach za pomocą wkrętarek pojedynczych i wielokrotnych. Z uwagi na bezpieczeństwo procesu, różne systemy wkręcania wyposażone zostały we wspólny system kontroli połączeń. Za pośrednictwem interfejsu wizualizacji EST pracownik otrzymuje informację o złączu śrubowym, które ma zostać poddane obróbce.

 

Po zakończeniu wkręcania jego wynik („prawidłowo” lub „nieprawidłowo”) zostahje zobrazowany przez zmianę koloru. Położenie danego miejsca łączenia może być parametryzowane / poddawane automatycznemu procesowi uczenia z wykorzystaniem systemu bezwzględnego pomiaru drogi za pomocą oprogramowania systemowego EST. Systemy takie mogą np. zostać podłączone bezpośrednio do układu sterowania procesem za pomocą interfejsu Profinet.

 

Komunikacja z powiązanym układem sterowania odbywa się poprzez standardowy interfejs Profinet, wspólny dla wszystkich punktów wkręcania (stanowiska automatyczne i wkrętarki ręczne).

Montaż silników

Stanowisko łączenia wału wyrównawczego

 

Na tym stanowisku następuje automatyczne łączenie wału wyrównawczego ze skrzynią korbową. Przygotowany wał podawany jest przez automatyczne urządzenie magazynujące. Po wsunięciu uchwytu z przedmiotem poddawanym obróbce do stacji, trzpień centrujący przemieszcza się do środka wału wyrównawczego przez jarzma łożyskowe zlokalizowane w skrzyni korbowej. Następnie wał wyrównawczy zostaje wprowadzony do skrzyni korbowej za pomocą urządzenia łączącego w postaci szczypiec. Ten ruch łączący wykonywany jest przez wspomnianą powyżej oś sterowaną numerycznie. Podczas ruchu przebieg siły w funkcji drogi kontrolowany jest przez kilka programowalnych okienek nadzorczych. Proces łączenia jest wyjątkowo precyzyjny, przez co stanowi duże wyzwanie z punktu widzenia mechaniki i elektroniki nadzorującej. Firma EST, poza kompletną technologią sterowania, zaprojektowała i dostarczyła również zintegrowane rozwiązanie do pomiaru siły/drogi oparte na systemie flexE12.

Montaż przekładni osi tylnej

To urządzenie produkcyjne zaprojektowane zostało specjalnie na potrzeby nowej koncepcji montażu przekładni osi tylnej. W tym celu zaprojektowana została nowa linia montażowa ukierunkowana na uzyskanie wartości dodanej. Została ona zaprojektowana w sposób tak uniwersalny, że możliwe jest jej automatyczne przezbrojenie na potrzeby produkcji skrzyń w czterech rozmiarach. Uchwyt na przedmiot poddawany obróbce prowadzony jest za pośrednictwem zlokalizowanego bezpośrednio nad podłożem systemu transportowego. Czas trwania cyklu wynosi 58 sekund.

 

Linia montażowa zajmuje powierzchnię 18 x 110 metrów. 18 stacji automatycznych z 5 stacjami półautomatycznymi oraz 6 stanowiskami pracy ręcznej pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej elastyczności. Wszystkie procesy nadzorowane są za pomocą wrzeciona elektrycznego w oparciu o siłę i drogę wciskania. Przy pełnym obciążeniu linia jest obsługiwana przez 9 pracowników równocześnie.

 

Dzięki tej koncepcji możliwe było znaczne skrócenie cyklu montażu.

Stanowisko do pomiaru granicy sprężystości

To stanowisko pomiarowe, zaprojektowane przez firmę EST na zlecenie klienta, wykorzystywane jest do badania połączeń skręcanych w obszarze mocowania koła w pojeździe. Na potrzeby tego zastosowania opracowana została między innymi tzw. piasta pomiarowa ze zintegrowanymi układami sensorycznymi. Układ ten wraz z dołączonym wzmacniaczem i pakietem oprogramowania systemowego firmy EST pozwala na obserwację zachowania kompletnego połączenia śrubowego. Jest to niezbędne do symulowania obciążenia, jakiemu połączenie poddawane jest w trakcie jazdy.               

 

Zakres usług firmy EST

 • Kompletna mechanika – projektowanie, konstrukcja, produkcja i montaż
 • Technologia połączeń śrubowych i technologia pomiarowa – projektowanie, programowanie i parametryzacja
 • Badania procesowe
 • System dokumentowania wyników procesowych
 • Technologia sterowania – projektowanie i wykonawstwo

Zintegrowane oprogramowanie umożliwiające zdalną konserwację

Stół do montażu modułów ZSB

Stanowisko montażowe

 

Na potrzeby tego projektu firma EST opracowała stanowisko do montażu wymienników ciepła. Oprócz urządzeń montażowych i manipulacyjnych projekt obejmuje również system wkręcania śrub, moduł drukowania etykiet oraz różne magazynki do przechowywania elementów.

 

Zakres usług firmy EST

 • Kompletna mechanika – projektowanie, konstrukcja, produkcja i montaż
 • Technologia połączeń śrubowych – projektowanie, programowanie, parametryzacja, wykonywanie połączeń śrubowych z systemami bezwzględnego pomiaru drogi i wyrównywania ciężaru
 • System dokumentacji (na potrzeby badań jakości), drukarki etykiet z automatyczną obsługą lub naklejaniem etykiety
 • Technologia sterowania – projektowanie i wykonawstwo, zintegrowane oprogramowanie umożliwiające zdalną konserwację

Flexaccu

Zaprojektowanie sprzętu i oprogramowania dla wykorzystującego technologię WLAN (WLAN 802.11b/g 2,4GHz) modułu radiowego do wkrętarek akumulatorowych. Moduł został zaprojektowany przez firmę EST w ramach realizowanego dla klienta projektu badawczo-rozwojowego. Poniżej przedstawiono wybrane informacje techniczne o tym projekcie:

 

 • WLAN 802.11b/g 2,4 GHz
 • Wielowarstwowość
 • Możliwość podłączenia maks. 16 wkrętarek do jednostki master
 • Jednoznaczny identyfikator każdej wkrętarki (np. 0345001)
 • Tryb pracy „Sleep“ – oszczędne wykorzystanie akumulatora
 • Zintegrowane interfejsy: skaner kodu kreskowego, wyświetlacz, sygnalizator akustyczny
 • Tymczasowe zapamiętywanie danych w module radiowym w sytuacji braku połączenia radiowe (np. podczas wykonywania operacji wkręcania wewnątrz pojazdu – „klatka Faradaya“)
 • Wymiana akumulatora bez utraty danych
 • Scentralizowana parametryzacja i wizualizacja

Montaż przekładni

W firmie EST, w ramach projektu dotyczącego montażu przekładni, opracowane zostało oprogramowanie służące do parametryzacji i wizualizacji procesu konfiguracji i pomiaru. Jest to proces wymagający wyjątkowo dużego nakładu pracy. Podczas obracania przekładni kątowej napędu następuje przykręcenie przewidzianej do zamontowania nakrętki. Równocześnie z momentem dokręcania mierzony jest moment tarcia łożyskowania przekładni. Ponieważ w trakcie wkręcania, w określonym obszarze monitorowany jest jeszcze inny proces łączenia, konieczne jest przeliczenie wartości rzeczywistych procesu według algorytmu opracowanego przez EST. Na zdjęciach przedstawiono fragment interfejsu operatora.

Montaż kolektora ssącego

Półautomatyczne stanowisko pracy do montażu modułów zasysających.

 

Poczwórny system skręcania zostaje ręcznie dosunięty przez pracownika, a następnie w sposób w pełni zautomatyzowany rozpoczyna się 3-etapowy zsynchronizowany proces wkręcania śrub (1 x dokręcenie do momentu obrotowego i 2 x dokręcenie kątowe). Następnie urządzenie zostaje automatycznie ustawione w położeniu podstawowym. Na zakończenie wykonywane są jeszcze operacje skręcania za pomocą wkrętarki ręcznej, która, jako narzędzie dodatkowe, zintegrowana jest z układem sterowania wkrętarką.

 

W celu nadzorowania procesu i jego śledzenia, wszystkie rzeczywiste wartości dotyczące procesu wkręcania, zeskanowany numer seryjny, typ oraz data/godzina przesyłane są do centralnego systemu za pośrednictwem protokołu TCP/IP. Jeżeli z przyczyn technicznych dane nie mogą zostać przesłane, wówczas są one automatycznie tymczasowo zapamiętywane w układzie sterowania wkrętarką.