technika sterowania

Systemy modułowe CM + CS

Systemy modułowe CM + CS

W celu wyposażenia stanowisk pracy służących do sterowania procesami w obrębie linii lub wyspy montażowej możliwe są różne wersje wykonania architektury systemowej master/slave.

flexE12 CM (jednostka master)

Jednostka flexE12 CM (master) może zostać przyporządkowana do dowolnego stanowiska pracy i może sterować maks. 8 jednostkami flexE12 CS (slave), które z kolei również mogą zostać dowolnie przyporządkowane w obrębie urządzenia montażowego. Programowanie lub parametryzacja maks. 8 jednostek flexE12 CS (slave) może się odbywać z poziomu jednostki flexE12 CM (master) lub z komputera nadzorczego.

flexE12 CS (jednostka slave)

Jednostki flexE12 CS (slave) mogą zostać zaprojektowane do różnych procesów montażowych. Dzięki temu możliwe jest na przykład sterowanie i analiza wyników z elektronicznego klucza dynamometrycznego. Poza tym możliwe jest włączenie do takiej architektury systemowej układów sterowania dostępnych w skrzynce narzędziowej.